Chwefror 2018

Dyddiadur Chwefror 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Iwan Vaughan Evans

Cyhoeddiadau – Gerallt Tomos

Drysau ac Offrwm – Stephen Edwards a Meilir Edwards

Chwefror 11 – Rhys Tudor a Beca Tomos

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Chwefror 4 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards
          Chwefror 11 Ann Lloyd John Rees Davies
          Chwefror 18  Iona McKee Iwan Vaughan Evans
          Chwefror 25 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Luned Roberts, Griafolen a Beryl Havard, The Shieling

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Chwefror 4 Eleri Hughes, Bryn Eglur  
          Chwefror 11 Rhian Iorwerth, Na’n Og  
          Chwefror 18 Bethan Edwards, 37 Llwyn Menlli  
          Chwefror 25 Eirlys Tomos, Llwyn Onn  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Chwefror 4 Tomos Roberts  
          Chwefror 11 Dim Ysgol Sul  
          Chwefror 18 Dim Ysgol Sul  
          Chwefror 25 William Hughes  

Dyddiadur Mis Chwefror

 

Dydd Sul, Chwefror 4

10.00  Gwasanaeth dan ofal Llywydd y Mis

Nos Lun, Chwefror 5

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Sul, Chwefror 11

10.00  Gwasanaeth cymun dan ofal ein Gweinidog

Nos Lun, Chwefror 12-Nos Sadwrn, Chwefror 17

7.00  Gŵyl Ddramâu Capel Bethania

Dydd Sul, Chwefror 18

10.00  Gwasanaeth dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Chwefror 25

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Dafydd Owens

Nos Sadwrn, Mawrth 3

7.00  Swper y Dramâu ym Methania

Dydd Sul, Mawrth 4

10.00  Oedfa Undebol Gŵyl Dewi yng Nghapel Bathafarn