Ebrill 2018

Dyddiadur Ebrill 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Carys Morgan

Cyhoeddiadau – Margaret Roberts

Drysau ac Offrwm – Gruff Richards ac Eirian Lloyd

Ebrill 8 – Siwan Jones a Gwion Evans

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Ebrill 1 Beryl Lloyd Roberts Iwan Vaughan Evans
          Ebrill 8 Ann Lloyd Eilir Lloyd Edwards
          Ebrill 15 Iona McKee John Rees Davies
          Ebrill 22 Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl  
          Ebrill 29 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Eirlys Tomos, Llwyn Onn a Nia Davies, Rhandir

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Ebrill 1 Megan Jones, Moelfre  
          Ebrill 8 Carol Edwards, Gwelfryn  
          Ebrill 15 Rhian V Jones, Tan y Castell  
          Ebrill 22 Capel Tabernacl  
          Ebrill 29 Carol Jones, 12 Stryd Clwyd  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Ebrill 1 & 8 Dim Ysgol Sul  
          Ebrill 15 Elain Hughes  
          Ebrill 22 Capel Tabernacl  
          Ebrill 29 Dafydd Edwards  

Dyddiadur Mis Ebrill

Dydd Sul, Ebrill 1

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Goronwy Prys Owen

Dydd Mercher, Ebrill 5

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Ebrill 8

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gwenidog

Nos Fercher, Ebrill 11

7.00  Noson y Gymdeithas – Adloniant gan y plant o dan ofal Carys Morgan

Dydd Sul, Ebrill 15

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sadwrn, Ebrill 21

10.00  Bore Coffi Cymorth Cristnogol yn y Capel Saesneg

Dydd Sul, Ebrill 22

10.00  Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl

Dydd Sul, Ebrill 29

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Trefor Lewis

Nos Lun, Ebrill 30

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Mai 2

Sasiwn Chwiorydd y Gogledd ym Methania.  Cyfarfod prynhawn gyda’r Parch Aneurin Owen a Wynford Elis Owen yng nghyfarfod y nos.

(Ni fydd Cinio a Sgwrs ym Methania y diwrnod yma)

Dydd Sul, Mai 6

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog