Gorffennaf ac Awst 2018

Dyddiadur Gorffennaf ac Awst 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Stephen Roberts

Cyhoeddiadau – Richard Hughes

Drysau ac Offrwm – Eilir Lloyd Edwards a Glyn Jones

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Groffennaf 1 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards
          Gorffennaf 8 Ann Lloyd John Rees Davies
          Gorffennaf 15 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans
          Gorffennaf 22 Iona McKee Eilir Lloyd Edwards
          Gorffennaf 29 Ann Lloyd Iwan Vaughan Evans
          Awst 5 Beryl Lloyd Roberts John Rees Davies

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Hefina Jones ac Olwen Williams

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Gorffennaf 1 Rhian Jones, Iwerddon  
          Gorffennaf 8 Beryl Lloyd Roberts, Crud yr Awel  
          Gorffennaf 15 Gwen Hughes, Wenallt  
          Gorffennaf 22 Eluned Morris, Troed y Rhiw  
          Gorffennaf 29 Margaret Roberts, Brithdir  
          Awst 5 Glenda Morris, Edern  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Gorffennaf 1 Gronw Austin  
          Gorffennaf 8 Tomos Williams  
          Gorffennaf 15 Daniel Dolben  
     

Dyddiadur Mis Gorffennaf

Dydd Sul, Gorffennaf 1

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

11.o0  Pererindod i ddilyn y gwasanaeth

Dydd Mercher, Gorffennaf 4

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Gorffennaf 8

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Megan Williams

Dydd Sul, Gorffennaf 15

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Emlyn Richards

Dydd Sul, Gorffennaf 22

10.00  Oedfa Sul y Beibl o dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Gorffennaf 29

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal y Parch Tudur Rowlands.  Bydd aelodau Capel Tabernacl yn cyd addoli efo ni

Dyddiadur Mis Awst

Dydd Sul, Awst 5

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Bethania o dan ofal y Parch Ddr D Ben Rees

Dydd Sul, Awst 12

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Tabernacl

Dydd Sul, Awst 19

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Heol y Parc

Dydd Sul, Awst 26

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Bathafarn

Dyddiadur Mis Medi

Dydd Sul, Medi 2

10.00  Gwasanaeth a chymun o dan ofal ein Gweinidog

Nos Lun, Medi 3

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Sul, Medi 9

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Nos Sul, Medi 9

7.00  Noson y Gymdeithas – Cyngerdd yng Nghapel Bethania