Gorffennaf/Awst 2017

Dyddiadur Gorffennaf/Awst 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Carys Morgan

Cyhoeddiadau – Margaret Roberts

Drysau ac Offrwm – Gruff Richards a Richard Hughes

Gorffennaf 23 – Erin Meirion a Rhys Tudor

Organydd ac Arweinydd y Gân
  Organydd Arweinydd y Gân
          Gorffennaf 2 Iona McKee Eilir Lloyd Edwards
          Gorffennaf 9 Hedd ap Emlyn Iwan Vaughan Evans
          Gorffennaf 16 (bore) Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl  
          Gorffennaf 16 (pnawn) Catrin Hughes John Rees Davies
          Gorffennaf 23 Robat Arwyn Eilir Lloyd Edwards
          Gorffennaf 30 Beryl Lloyd Roberts Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Nia Davies, Rhandir ac Eirlys Tomos, Llwyn Onn

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Gorffennaf 2 Glenda Morris, Edern  
          Gorffennaf 9 Morfudd Pierce, Min yr Afon  
          Gorffennaf 16 Nia Davies, Rhandir  
          Gorffennaf 23 Eirys Jones, Plas Einws  
          Gorffennaf 30 Linda Durrell, Annedd Wen  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Gorffennaf 2 Cadi Gerallt  
          Gorffennaf 9 Dafydd Edwards  
          Gorffennaf 16 Trip yr Ysgol Sul  

Dyddiadur Mis Gorffennaf

Dydd Sul, Gorffennaf 2

10.00 Gwasanaeth Sul y Beibl o dan ofal Llywydd y Mis

Nos Lun, Gorffennaf 3

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Gorffennaf 5

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Gorffennaf 9

10.00  Gwasanaeth dan ofal y Parch Gareth Edwards

Dydd Sul, Gorffennaf 16

10.00  Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl

10.30  Trip Ysgol Sul

2.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Rhun Murphy, Wrecsam

Dydd Sul, Gorffennaf 23

10.00  Gwasanaeth Cymun a bedydd o dan ofal ein Gwenidog

Dydd Sul, Gorffennaf 30

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Dyddiadur Mis Awst

Dydd Sul, Awst 6  

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Tabernacl o dan ofal y Parch Eric Jones

Dydd Sul, Awst 13

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Heol y Parc

Dydd Sul, Awst 20

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Bathafarn

Dydd Sul, Awst 27

10.00  Gwasanaeth undebol yng Nghapel Pendref

Dydd Sul, Medi 3

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Barnwr Eifion Roberts

Nos Sul, Medi 10

7.00  Cyngerdd Bwrlwm Bethania yng Nghapel Bethania

Nos Iau, Medi 14

7.00  Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn y Rhyl – Siaradwraig – Cheryl Williams, Llanrhaeadr