Hydref 2017

Dyddiadur Hydref 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Stephen Roberts

Cyhoeddiadau – Gerallt Tomos

Drysau ac Offrwm – Huw McKee a Robat Morgan

Hydref 22 – Siwan Jones ac Erin Meirion

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Hydref 1 Beryl Lloyd Roberts John Rees Davies
          Hydref 8 Robat Arwyn Eilir Lloyd Edwards
          Hydref 15 Ann Lloyd Iwan Vaughan Evans
          Hydref 22 Beryl Lloyd Roberts John Rees Davies
          Hydref 29 Iona McKee Eilir Lloyd Edwards

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Glyn a Gwyneth Jones, Stryd y Brython

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Hydref 1 Beryl Havard, The Shieling  
          Hydref 8 Helen Cale, Murlys  
          Hydref 15 Anne Richards, Lluest  
          Hydref 22 Einir Jones, Gartherin  
          Hydref 29 Carys Morgan, Cilmeri  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Hydref 1 Ben Glover  
          Hydref 8 Steffan Dolben  
          Hydref 15 Llio Lloyd  
          Hydref 22 Diolchgarwch  
          Hydref 29 Dim Ysgol Sul  

Dyddiadur Mis Hydref

Dydd Sul, Hydref 1

10.00  Gwasanaeth dan ofal y Parch Pryderi Llwyd Jones

Nos Lun, Hydref 2

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Hydref 4

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Hydref 8

10.00 Gwasanaeth dan ofal y Parch T L Williams

2.00  Diolchgarwch y Plant yng Nghapel Bathafarn

Nos Fercher, Hydref 11

7.00  Noson Gymdeithas Bethania – sgwrs gan gynrychiolydd o Gyngor Ar Bopeth (Citizens Advice Bureau) cangen Sir Ddinbych ar sut i osgoi cael eich dal gan y twyllwyr.

Dydd Sul, Hydref 15

10.00 Gwasanaeth dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Hydref 22

10.00  Gwasanaeth Diolchgarwch a Chymun o dan ofal ein Gwenidog

Dydd Sul, Hydref 29

10.00  Gwasanaeth dan ofal  y Parch R O Roberts, Pwllheli

10.00  Gwasanaeth Wythnos Un Byd yn y Capel Saesneg

Dydd Sul, Tachwedd 5

10.00  Cyd addoli yng Nghapel Tabernacl