Hydref 2018

Dyddiadur Hydref 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Eirlys Tomos

Cyhoeddiadau – Catrin Hughes Owen

Drysau ac Offrwm – Iwan Vaughan Evans a Dei Williams

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Hydref 7 Iona McKee Eilir Lloyd Edwards
          Hydref 14 Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl  
          Hydref 21 Oedfa Wythnos Un Byd yng Capel Tabernacl  
          Hydref 28 Beryl Lloyd Roberts John Rees Davies
     

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Beryl Havard, The Shieling ac Eluned Roberts, Griafolen

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Hydref 7 Eluned Roberts, Griafolen  
          Hydref 14 Cyd-addoli yn yng Nghapel Tabernacl  
          Hydref 21 Oedfa Un Byd yng Nghapel Tabernacl  
          Hydref 28 Hefina Jones, Tan Dderwen  
     

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Hydref 7 Liam Williams  
          Hydref 14 Dim Ysgol Sul  
          Hydref 21 Dim Ysgol Sul  
          Hydref 28 Diolchgarwch  
     

Dyddiadur Mis Hydref

Nos Lun, Hydref 1

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Hydref 3

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania 

Dydd Sul, Hydref 7

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Nos Fercher, Hydref 10

7.00  Cymdeithas Bethania – Noson o Frethyn Cartref

‘Fy hoff…’ gan rhai o aelodau ein capel. Sgyrsiau, hanesion am eitemau, hwyl a phaned dda!

Defosiwn Margaret Roberts

Te o dan ofal Carol Jones a Helen Cale

Dydd Sul, Hydref 14

10.00  Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl

Dydd Sul, Hydref 21

10.00  Gwasanaeth Wythnos Un Byd yng Nghapel Tabernacl

Dydd Sul, Hydref 28

10.00  Gwasanaeth Diolchgarwch a bedydd o dan ofal ein Gweinidog

Dydd Sul, Tachwedd 4

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis