Mai 2018

Dyddiadur Mai 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Gruff Richards

Cyhoeddiadau – Catrin Hughes Owen

Drysau ac Offrwm – Huw McKee a Gwilym Evans

Mai 6 – Beca Tomos a Rhys Tudor

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Mai 6 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards
          Mai 13 Oedfa Cymorth Cristnogol Capel Pendref
          Mai 20 Iona McKee John Rees Davies
          Mai 27 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Helen Evans, Erw Goch a Carol Edwards, Gwelfryn

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Mai 6 Nan Lloyd, Galchog  
          Mai 13 Capel Pendref  
          Mai 20 Gwyneth Roberts, Bro Deg  
          Mai 27 Haf Jones, Garth  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Mai 6  Martha Austin  
          Mai 13 Capel Pendref  
          Mai 20 Cadi Gerallt  
          Mai 27 Dim Ysgol Sul  

Dyddiadur Mis Mai

Dydd Mercher, Mai 2

2.00  Sasiwn Genhadol Chwiorydd ym Methania. (Ni fydd cinio a sgwrs oherwydd y Sasiwn)

Dydd Sul, Mai 6

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog

Nos Lun, Mai 7

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Nos Fercher, Mai 9

7.00  Gymdeithas Bethania – Cyngor ar Bopeth

Cynrychiolydd o ‘Cyngor ar Bopeth’ yn siarad am sgamiau a sut i osgoi cael eich dal gan y twyllwyr.

Defosiwn: Rhian Iorwerth

Paned: Nia Davies a Carol Edwards

Dydd Sul, Mai 13

10.30  Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yng Nghapel Pendref

Dydd Sadwrn, Mai 19

10.00  Bore Coffi Cymorth Cristnogol yn y Capel Saesneg, Ffordd Wynnstay. Dychwelyd yr amlenni a chyfri’r arian

Dydd Sul, Mai 20

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Elfed ap Nefydd Roberts

Dydd Sul, Mai 27

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Olwen Williams, Pwllheli

Dydd Sul, Mehefin 3

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog