Mawrth 2018

Dyddiadur Mawrth 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Stephen Edwards

Cyhoeddiadau – Richard Hughes

Drysau ac Offrwm – Carys Morgan a Gareth P Jones

Mawrth 11 – Siwan Jones a Gwion Evans

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Mawrth 4 Gŵyl Dewi Capel Bathafarn
          Mawrth 11 Ann Lloyd Eilir Lloyd Edwards
          Mawrth 18  Iona McKee John Rees Davies
          Mawrth 25 Iona McKee Iwan Vaughan Evans
          Mawrth 30 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Ann Hughes, Bryn Eryl a Carys Morgan, Cilmeri

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Mawrth 4 Capel Bathafarn  
          Mawrth 11 Carol Roberts, Stryd y Brython  
          Mawrth 18 Olwen Williams, Bro Deg  
          Mawrth 25 Ann Hughes, Bryn Eryl  
          Mawrth 30 Megan Jones, Moelfa (Groglith a Pasg)  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Mawrth 4 Dim Ysgol Sul  
          Mawrth 11 Gruff Hughes-Owen  
          Mawrth 18 Elain Gerallt  
          Mawrth 25 Dim Ysgol Sul  

Dyddiadur Mis Mawrth

Dydd Gwener, Mawrth 2

3.30  Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yng Nghapel Bethania

Nos Sadwrn, Mawrth 3

7.00  Swper Dramâu a’r Gymdeithas – croeso Cynnes i bawb ymuno yn yr hwyl

Dydd Sul, Mawrth 4

10.00  Gwasanaeth Undebol Gŵyl Dewi yng Nghapel Bathafarn

Nos Lun, Mawrth 5

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Sul, Mawrth 11

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gwenidog

 

Dydd Sul, Mawrth 18

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Dydd Sul, Mawrth 25

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Eric Greene

Dydd Gwener, Mawrth 30

10.00 & 2.00  Cyfarfodydd Pregethu’r Groglith ym Methania o dan ofal y Parch Trefor Lewis

Nos Sadwrn, Mawrth 3

7.00  Swper y Dramâu ym Methania

Dydd Sul, Ebrill 1

10.00  Gwasanaeth o dan ofal y Parch Goronwy Prys Owen