Medi 2017

Dyddiadur Medi 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Gruff Richards

Cyhoeddiadau – Catrin Hughes-Owen

Drysau ac Offrwm – Stephen Roberts a Dei Williams

Medi 24 – Gwion Glyn a Beca Tomos

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Medi 3 Iona McKee Iwan Vaughan Evans
          Medi 10 Robat Arwyn (*Gruffudd McKee) John Rees Davies
          Medi 17 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards
          Medi 24 Ann Lloyd (*Owain McKee) Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Helen Evans, Erw Goch a Carol Edwards, Gwelfryn

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Medi 3 Eluned Roberts, Min yr Afon  
          Medi 10 Hafina Jones, Tan Dderwen  
          Medi 17 Eurwen Carrington, Garreg Lwyd  
          Medi 24 Mari Jones, Y Dalar  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Medi 3 Dim Ysgol Sul  
          Medi 10 Owain McKee  
          Medi 17 Elan Morris  
          Medi 24 Sion Edwards  

Dyddiadur Mis Medi

Dydd Sul, Medi 3

10.00  Gwasanaeth dan ofal Llywydd y mis

Nos Lun, Medi 4

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Medi 6

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Medi 10

10.00 Gwasanaeth dan ofal Hedd ap Emlyn

6.00  Cyngerdd Bwrlwm Bethania

Dydd Iau, Medi 14

12.00  Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd, Capel Clwyd Street, Y Rhyl am 7.00yh.  Siaradwraig  Cheryl Williams, Llanrhaeadr.

Dydd Sul, Medi 17

10.00 Gwasanaeth dan ofal Hedd ap Emlyn

2.00  Gwasanaeth o dan ofal Y Parch T I Williams, Dinbych

Dydd Sul, Medi 24

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gwenidog

Dydd Sul, Hydref 1

10.00  Gwasanaeth dan ofal  Y Parch Pryderi Llwyd Jones