Medi 2018

Dyddiadur Medi 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Eilir Lloyd Edwards

Cyhoeddiadau – Margaret Roberts

Drysau ac Offrwm – Eirlys Tomos a Richard Hughes

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Medi 2 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans
          Medi 9 Iona McKee John Rees Davies
          Medi 16 Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl  
          Medi 23 Ann Lloyd Eilir Lloyd Edwards
          Medi 30 Beryl Lloyd Roberts John Rees Davies

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Iona McKee, Llwyn Derw a Carys Morgan, Cilmeri

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Medi 2 Sian Clark, Llanfair  
          Medi 9 Nia Davies, Bryn Eryl  
          Medi 16 Capel Tabernacl  
          Medi 23 Eirys Jones, Plas Einws  
          Medi 30 Linda Durrell, Annedd Wen  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Medi 2 Dim Ysgol Sul  
          Medi 9 Georgia Roberts  
          Medi 16 Capel Tabernacl  
          Medi 23 Ifan Tudor  
          Medi 30 Ela Hughes Owen  

Dyddiadur Mis Medi

Dydd Sul, Medi 2

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog

Nos Lun, Medi 3

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Medi 5

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania.  Bydd y bwyd o dan ofal cyfeillion Tabernacl 

Dydd Sul, Med 9

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Medi 16

10.00  Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl

6.00    Cyngerdd y Gymdeithas ym Methania. Adloniant gan bobl ifanc ein hardal

Dydd Sul, Medi 23

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Medi 30

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog 

Dydd Sul, Hydref 7

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn