Mehefin 2017

Dyddiadur Mehefin 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Stephen Edwards

Cyhoeddiadau – Richard Hughes

Drysau ac Offrwm – Carys Morgan a Glyn Jones

Mehefin – Gruffudd McKee a Dafydd Cale

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Mehefin 4 Hedd ap Emlyn John Rees Davies
          Mehefin 11 Robat Arwyn *Gwion Glyn Eilir Lloyd Edwards
          Mehefin 18 Beryl Lloyd Roberts Iwan Vaughan Evans
          Mehefin 25 Iona McKee *Josh Glover John Rees Davies

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Ann Hughes, Bryn Eryl a Carys Morgan, Cilmeri

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Mehefin 4 Beryl Lloyd Roberts, Crud yr Awel  
          Mehefin 11 Gwen Hughes, Wenallt  
          Mehefin 18 Eluned Morris, Troed y Rhiw  
          Meheifn 25 Margaret Roberts, 46 Bro Deg  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Mehefin 4 Dim Ysgol Sul  
          Mehefin 11 Martha Austin  
          Mehefin 18 Dafydd Edwards  
          Mehefin 25 Cadi Gerallt  

Dyddiadur Mis Mehefin

Dydd Sul, Mehefin 4

10.00  Gwasanaeth dan ofal y Parch Gwyndaf Jones

Nos Lun, Mehefin 5

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Mehefin 7

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Nos Wener, Mehefin 9

7.00  Noson y Gymdeithas: Cinio a Chân efo teulu Bryniau Defaid yn Springs Llanrhaedr. Y gost: £15

Dydd Sul, Mehefin 11

10.00 Gwasanaeth dan ofal y Parch Siôn Aled

 

Dydd Sul, Mehefin 18

10.00  Gwasanaeth dan ofal Llywydd y Mis

2.00  Gwasanaeth dan ofal Mr Celfyn Williams, Groes

6.00  Cymanfa Ganu Eglwysi Presbyteraidd Bro Rhuthun 2017 yng Nghapel Rhewl

Dydd Sul, Mehefin 25

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gwenidog

Dydd Sul, Gorffennaf 2

10.00  Gwasanaeth Sul y Beibl ym Methania