Mehefin 2018

Dyddiadur Mehefin 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Huw McKee

Cyhoeddiadau – Gerallt Tomos

Drysau ac Offrwm – Stephen Roberts ac W Tudor Jones

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Mehefin 3 Beryl Lloyd Roberts Eilir Lloyd Edwards
          Mehefin 10 Ann Lloyd John Rees Davies
          Mehefin 17 Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl  
          Mehefin 24 Iona McKee Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Glyn a Gwyneth Jones, Stryd y Brython

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Mehefin 3 Gwyneth Roberts, Bryntirion  
          Mehefin 10 Iona McKee, Llwyn Derw  
          Mehefin 17 Capel Tabernacl  
          Mehefin 24 Gwyneth Jones, Stryd y Brython  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Mehefin 3 Dim Ysgol Sul  
          Mehefin 10 Eunice Hughes  
          Mehefin 17 Capel Tabernacl  
          Mehefin 24 Mali Tudur  

Dyddiadur Mis Mehefin

Dydd Sul, Mehefin 3

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog

Nos Lun, Mehefin 4

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Mehefin 6

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Nos Wener, Mehefin 8

7.00  Noson Gymdeithas: Pryd ysgafn o fwyd ac adloniant i ddilyn gan Steffan a Tudur Parry, Gwyddelwern yn Caffi R, Canolfan Grefftau Rhuthun

Dydd Sul, Mehefin 10

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

Dydd Sul, Mehefin 18

10.00  Cyd-addoli yng Nghapel Tabernacl

Dydd Sul, Mehefin 25

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Dr Nerys Tudor

Dydd Sul, Gorffennaf 1

10.00  Gwasanaeth Cymun o dan ofal ein Gweinidog a’r Pererindod i ddilyn