Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018

Dyddiadur Rhagfyr 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Eilir Lloyd Edwards

Cyhoeddiadau – Margaret Roberts

Drysau ac Offrwm – Eirlys Tomos ac Wyn Roberts

Rhagfyr 17 – Beca Tomos a Siwan Jones

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Rhagfyr 3 Iona McKee John Rees Davies
          Rhagfyr 10 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans
          Rhagfyr 17  Ann Lloyd Eilir Lloyd Edwards
          Rhagfyr 24 Robat Arwyn/Catrin Hughes John Rees Davies
          Rhagfyr 31 Cydaddoli yn y Tabernacl  

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Carys Morgan, Cilmeri ac Iona McKee, Llwyn Derw

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Rhagfyr 3 Lena Jones, Plas Newydd  
          Rhagfyr 10 Carys Morgan, Cilmeri  
          Rhagfyr 17 Eirian Lloyd, Talar Wen  
          Rhagfyr 24 Bethan Tomos, Pen y Garth  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Rhagfyr 3 Georgia Roberts  
          Rhagfyr 10 Gwasanaeth y Gymdeithas  
          Rhagfyr 17 Ifan Tudor  
          Rhagfyr 24 Gwasanaeth y Plant  

Dyddiadur Mis Rhagfyr

Dydd Sul, Rhagfyr 3

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

2.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Nos Lun, Rhagfyr 4

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Rhagfyr 6

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Rhagfyr 10

10.00  Gwasanaeth Nadolig Cymdeithas Bethania o dan ofal y Parch Morris P Morris a Glenda Morris. Paned a mins pei i ddilyn.

Dydd Sul, Rhagfyr 17

10.00  Gwasanaeth cymun o dan ofal ein Gweinidog

Dydd Sul, Rhagfyr 24

10.00  Oedfa Nadolig ym Methania

Dydd Sul, Rhagfyr 31

10.00  Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl

Dyddiadur Ionawr 2018 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Eirlys Tomos

Cyhoeddiadau – Catrin Hughes Owen

Drysau ac Offrwm – Iwan Vaughan Evans ac Iwan Cale

Ionawr 14 – Erin Meirion a Gwion Glyn

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Ionawr 7 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans
          Ionawr 14 Ann Lloyd Eilir Lloyd Edwards
          Ionawr 21  Iona McKee John Rees Davies
          Ionawr 28 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Carys Morgan, Cilmeri a Iona McKee, Llwyn Derw

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Ionawr 7 Helen Evans, 37 Erw Goch  
          Ionawr 14 Rhian Dolben, 20 Erw Goch  
          Ionawr 21 Ann Lloyd, Glanfa  
          Ionawr 28 Sioned Evans, Murmur y Coed  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Ionawr 7 Dim Ysgol Sul  
          Ionawr 14 Ela Hughes Owen  
          Ionawr 21 Oedfa Un Byd Undebol  
          Ionawr 28 Liam Williams  

Dyddiadur Mis Ionawr

Dydd Sul, Ionawr 7

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Nos Lun, Ionawr 8

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Dydd Mercher, Ionawr 10

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Nos Fercher, Ionawr 10

7:00  Noson y Gymdeithas – Bywyd Beiciwr

Hanes treialon a phleserau beiciwr gyda Huw McKee.

Defosiwn: Helen Evans

Paned: Carol Jones

Dydd Sul, Ionawr 14

10.00  Gwasanaeth cymun o dan ofal ein Gweinidog

Dydd Sul, Ionawr 21

10.00  Oedfa Undebol Undod yng Ngrhist, Bethania

Dydd Sul, Ionawr 28

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Y Parch. John Owen, Rhuthun

Dydd Sul, Chwefror 5

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis