Tachwedd 2017

Dyddiadur Hydref 2017 – manylion dyletswyddau, gwasanaethau a chyfarfodydd am y mis.

Llywydd y mis – Huw McKee

Cyhoeddiadau – Richard Hughes

Drysau ac Offrwm – Eilir Lloyd Edwards a Gerallt Tomos

Tachwedd 19 – Rhys Tudor a Gwion Glyn

Organydd ac Arweinydd y Gân

* Cyfeilyddion yn ystod y casgliad

  Organydd Arweinydd y Gân
          Tachwedd 5 Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl  
          Tachwedd 12 10.00  Ann Lloyd Iwan Vaughan Evans
          Tachwedd 12  2.00  Iona McKee John Rees Davies
          Tachwedd 19 Beryl Lloyd Roberts * Tomos Williams Eilir Lloyd Edwards
          Tachwedd 26 Robat Arwyn Iwan Vaughan Evans

I ymweld a gosod bwrdd y cymun

Hefina Jones, Tan Dderwen ac Olwen Williams, Bro Deg

Rhoddwyr y Blodau

Sylwer: Cysylltwch ag un o’r blaenoriaid i gael rhif côd y bocs goriad wrth ddrws y festri.

          Tachwedd 5 Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl  
          Tachwedd 12 Rhiannon Davies, Bodeifion  
          Tachwedd 19 Moira Hughes, Tegla  
          Tachwedd 26 Anwen Hughes, Gwerni  

Emyn y Plant

Sylwer: Rhowch wybod i Arweinydd y Gân beth yw rhif yr emyn os gwelwch yn dda

          Tachwedd 5 Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl  
          Tachwedd 12 Josh Glover  
          Tachwedd 19 Tomos Williams  
          Tachwedd 26 Daniel Dolben  

Dyddiadur Mis Tachwedd

Dydd Mercher, Tachwedd 1

12.00  Cinio a sgwrs yn festri Capel Bethania

Dydd Sul, Tachwedd 5

10.00  Cydaddoli yng Nghapel Tabernacl

Nos Lun, Tachwedd 6

7.00  Cyfarfod o Fwrdd yr Eglwys

Nos Fercher, Tachwedd 8

7:00: Paratoadau’r Nadolig: Syniadau am anrhegion Nadoligaidd gan Sioned Evans, Siop Elfair a danteithion blasus gan Anne Richards.

Defosiwn: Margaret Roberts Paned: Olwen Williams ac Einir Jones

Dydd Sul, Tachwedd 12

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis – Gŵr gwadd: Phil Jonathan, Rhuthun

2.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Dydd Mercher, Tachwedd 15

10.00  Cynhadledd Dydd Gweddi Byd-eang Chwiorydd y Gogledd yn Festri Capel Tegid, Y Bala

Dydd Sul, Tachwedd 19

10.00  Gwasanaeth cymun o dan ofal ein Gweinidog

Dydd Sul, Tachwedd 26

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn

Dydd Sul, Rhagfyr 3

10.00  Gwasanaeth o dan ofal Llywydd y Mis

2.00  Gwasanaeth o dan ofal Hedd ap Emlyn