Hysbysiadau

 *** Swper Dramâu a’r Gymdeithas***

Nos Sadwrn, Ebrill 6 am 7.00 yn y festri

*** Gwasanaethau’r Groglith ***

Dydd Sul, Ebrill 21

10.00 a 2.00 o dan ofal y Parch Christopher Prew