Trefn Llywydd y Mis

2018

Tachwedd: Iwan Vaughan Evans

Rhagfyr: Stephen Edwards

 

2019

Ionawr: Carys Morgan

Chwefror: Gruff Richards

Mawrth: Huw McKee

Ebrill: Steven Roberts

Mai: Eilir Edwards

Mehefin: Eirlys Tomos

Gorffennaf/Awst: Iwan Vaughan Evans

Medi: Stephen Edwards

Hydref:  Carys Morgan

Tachwedd: Gruff Richards

Rhagfyr: Huw McKee