Trefn Llywydd y Mis

2018

Ionawr:  Eirlys Tomos

Chwefror: Iwan Vaughan Evans

Mawrth: Stephen Edwards

Ebrill: Carys Morgan

Mai: Gruff Richards

Mehefin: Huw McKee

Gorffennaf/Awst: Steven Roberts

Medi: Eilir Edwards

Hydref: Eirlys Tomos

Tachwedd: Iwan Vaughan Evans

Rhagfyr: Stephen Edwards