Capel Bethania Rhuthun

Capel Bethania Rhuthun

Mae Capel Bethania ar Stryd Mwrog, Rhuthun yma yn Nyffryn Clwyd wedi ei sefydlu ers agoriad adeilad Sebuel ar y safle ar Dachwedd yr ail yn 1865, ac yn perthyn bellach i Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Yn dilyn llwyddiant y niferoedd a fu’n dod i addoli yn Sebuel dan arweiniad y Parchedig Evan Stephens, fe adeiladwyd y capel fel yr ydym yn ei adnabod heddiw, sef Bethania, y drws nesaf i Sebuel.

Agorwyd y Capel yn swyddogol ar ddydd Gwener y Groglith 1897, ac y mae Gŵyl Bregethu’r Groglith wedi ei chynnal yn ddi-dor ers hynny.

Ymhyfrydwn heddiw yn y ffaith ein bod yn gapel sydd yn estyn croeso i bawb, gyda nifer o bob cenhedlaeth yn cyd-addoli mewn awyrgylch gynnes.

Rydym yn weithgar, yn fyrlymus ac yn falch o’n hysgolion Sul llwyddiannus i’r plant, pobl ifanc a’r rhai hŷn.

Hefyd rydym yn falch iawn o’n traddodiad o gynnal wythnos o ddramâu yn ystod hanner tymor cyntaf y flwyddyn, a hynny ers dros hanner cant o flynyddoedd bellach.

Sylwadau ar gau.